kds

Over deze module

Over deze module

Inhoud ontwikkeld door experts

Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door professionals die deskundig zijn op het gebied van piekeren. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruikgemaakt van de actuele inzichten uit wetenschap en praktijk op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, metacognitieve therapie, psycho-educatie en Intolerance-of-uncertainty therapie. Het doel van deze module is leren omgaan met je gepieker. Concreet kun je te weten komen:

  • wanneer jij piekert & waarover je piekert
  • hoe je negatieve gedachten om kan vormen tot positieve
  • hoe je het stemmetje in je hoofd de baas wordt

Piekeren: in bed, in de auto, tijdens de yogales…

Ruim een derde van de Nederlanders piekert dagelijks. Bijna een kwart zelfs meer dan een uur per dag. Van de mensen die dagelijks piekeren, heeft 65 procent moeite zich te ontspannen.Ook slaapt bijna een 31 procent van de piekeraars slecht. Als ‘favoriet’ piekermoment wordt de tijd in bed aangewezen. Ook onderweg (zoals in de auto) en,  tijdens ontspanmomenten (zoals een yogales) wordt veel getobd. Meer dan de helft van de piekeraars zou dan ook graag zorgelozer door het leven gaan.

Negatieve emoties zijn pieker oorzaak nummer één

Het belangrijkste kenmerk van piekeren is dat er geen sprake is van oplossingsgericht denken. Bovendien worden er in het piekerproces allerlei negatieve emoties aan het gedachte vastgeplakt. Juist deze negatieve emoties zorgen ervoor dat er wordt gefocust op wat men juist niet wil. Dit roept op zijn beurt weer emoties als angst, somberheid of boosheid in het leven. Hierop reageert het lichaam met een stress-reactie met als gevolg dat het denken minder helder wordt. Je bent niet meer in staat te overdenken, te ordenen en tot slot te komen tot een oplossing. Je raakt het overzicht kwijt waardoor er bijvoorbeeld paniek kan ontstaan.

In deze module worden vier soorten piekeraars onderscheiden: