kds

Denken in doemscenario’s

Denken in doemscenario’s

De toekomst willen controleren

Er wordt veel gepiekerd over de toekomst. Over spannende of onzekere situaties die zich (mogelijk) gaan voordoen. Het gaat om situaties waarvan de werkelijke afloop nog onbekend is. Het zijn situaties waar, voor de piekeraar, dreiging van uit gaat. Vaak ontstaat het piekeren als gevolg van eerdere vervelende ervaringen in vergelijkbare situaties. Eigenlijk zou je alle risico’s nu willen uitbannen.

Als…..dan-denken

Het gaat om angst of onzekerheid voor situaties waarop je je ten dele kunt voorbereiden. Concreet kun je er niets aan doen omdat je daar nog niet bent. Het zijn veelal mensen die het lastig vinden zich over te geven aan de flow van het leven, die hier last van hebben. Denk aan perfectionisten en mensen die liever de touwtjes strak in handen houden. Angst voor verlies speelt een belangrijke rol. Vaak wordt er in relatie tot de toekomt gepiekerd in termen van ‘als…… dan’. Kenmerkend voor piekeren over de toekomst is de verwachting van fatale uitkomsten en het denken in rampscenario’s. De module geeft je handvatten en tips om het piekeren over de toekomst aan te pakken.