kds

Wat is piekeren?

Wat is piekeren?

Zorgelijk in kringetjes denken
Piekeren is het zorgelijk nadenken over een probleem of iets vervelends, zonder dat je tot een oplossing komt. Iedereen piekert wel eens. Bij piekeren roepen negatieve gedachten, negatieve gevoelens op. Hierdoor ontstaan weer nieuwe negatieve gedachten. Zo ontstaat een negatieve spiraal. Van veel piekeren word je gespannen, bang, boos en verdrietig. Het bezorgt je slapeloze nachten en je wordt er moe van.

Piekeren over verleden, toekomst of over het piekeren zelf
Het piekeren kan gaan over de toekomst, de aanpak van moeilijke situaties, over het verleden en tot slot over het piekeren zelf. Als je piekert worden je gedachten geleid door (negatieve) emoties. Ook wordt je beïnvloed door lichamelijke reacties, zoals spanning.  Ze bevestigen de negatieve gedachten, waardoor je emoties heftiger worden etc. Zo ontstaat een negatieve spiraal. Die kun je alleen doorbreken door er bewust uit te stappen. Deze module leert je hoe gepieker kun doorbreken, los kunt koppelen van de emotie, kunt zien als een signaal en kunt nadenken over oplossingen. Zo worden je gedachten weer effectief.

Piekeren in cijfers:

  • 40% piekert over dingen die zich nooit voordoen
  • 30% piekert over zaken uit het verleden
  • 22% piekert over dingen die eigenlijk niet de moeite waard zijn
  • 4%  piekert over dingen waar je niets aan kunt veranderen
  • 4%  piekert over dingen waar je wel iets aan kunt doen